Gratis bytte
30 dager åpent kjøp
Gratis frakt over 1500 kr

Kjøpsbetingelser

Kjøpsbetingelser for webbutikken boatparts.no

Er du en bedriftskunde, finner du kjøpsbetingelser for bedrift her.

Nedenfor finner du våre kjøpsbetingelser for salg til privatpersoner. Har du flere spørsmål om dine rettigheter eller lovverk rundt kjøp anbefaler vi deg å ta en titt på Forbrukerportalen

Disse kjøpsbetingelsene gjelder for salg av rekvisita og motordeler til forbruker på webbutikken boatparts.no 
Kjøpsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

(Ved kjøp av motor/båt, er webbutikken boatparts.no kun å ses på som betalingsportal, eventuelle fraktkostnader kommer i tillegg og vil bli fakturert separat. Bransjeforbundet Norboat’s sine salgskontrakter benyttes for denne type salg. Dette kan ikke ses på som et webbutikk salg)

Kjøpsbetingelsene og annen informasjon på boatparts.no er bare tilgjengelig på norsk. Betingelsene nummereres forløpende ved endringer. Vi vil oppbevare informasjon om hvilken versjon av salgsbetingelsene som gjelder for din bestilling.

 • 1: For å kunne handle på boatparts.no må du ha fylt 18 år.
 • 2: Er du under 18 år kan du bare handle på postoppkrav eller betale ved henting. Du kan også få en myndig, for eksempel en foresatt, til å foreta handelen for deg.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i:

Forbrukerkjøpslovenangrerettlovenmarkedsføringslovenpersonopplysningslovene-handelsloven og kredittkjøpsloven. 
Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.

Ved en eventuelt tvist vil vi følge forbrukerklageutvalgets avgjørelser.

Der det i disse Kjøpsbetingelser stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS), brev, telefaks e.l. Dersom du vil at vi skal sende eventuelle purringer, påkrav etc. til deg med e-post, sms eller tilsvarende elektroniske kommunikasjonsmetoder, må du uttrykkelig akseptere dette ved å krysse av i en avkrysningsboks eller lignende. 


1. Parter 

Selger er: Boatparts.no, Postboks 74, 2025 Fjerdingby, registrert i Brønnøysund-registeret med org.nr.: 986 117 741, Telefon nummer: 63836000, E-post adresse: [email protected] , og blir i det følgende benevnt "vi" eller "oss". Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt "du", "deg", "din" eller "ditt".


2. Gjennomføring av kjøp i Nettbutikken 

For at du skal føle deg trygg på hvordan man bestiller/handler i vår nettbutikk, har vi beskrevet kjøpsprosessen, som består av følgende punkter:

 • Orientering
 • Valg av produkter
 • Handlekurven
 • Valg av forsendelses- og betalingsmåte
 • Eventuell registrering
 • Kontroll av bestillingen
 • Bekreftelse av bestillingen
 • Mottak av ordrebekreftelse
 
3. Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk (Unntak kan forekomme, se pkt. 4), vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 11.

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse/Kopi av faktura til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen/Kopi av faktura når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen/Kopi av faktura er i overensstemmelse med bestillingen.

Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen/Kopi av faktura anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme, se pkt. 4.

4. Opplysninger gitt i nettbutikken
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer. Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende / trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

5. 30 dagers prisløfte, gjelder kun varer som er handlet på vår webshop
Vi gir 30 dagers prisløfte! Finner du samme produkt til en lavere pris, vil vi gjøre vårt beste for å matche, eller ha en bedre pris.
 • Dersom du kan kjøpe samme vare til en lavere pris enn du betalte hos oss innen 30 dager etter kjøpsdatoen hos oss, betaler vi deg differansen tilbake. Du må dokumentere den lavere prisen ved å legge frem annonse, kundeavis, produktkatalog eller lignende. 
 •  Prisløftet gjelder ikke på:
  • Utenlanske priser/butikker
  • Spesialtilbud
  • Kampanjer
  • Båter
  • Motorer
5a. Priser
Alle priser er inkludert merverdiavgift og eventuelt miljøgebyr. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m. Leveranser til Svalbard, norsk kontinentalsokkel eller andre fjerntliggende norske landområder selges også med merverdiavgift. 

Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.
Vi forbeholder oss også retten til å forandre priser på produkter som er i kampanjer o.l.
Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra boatparts.no sin side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken, kan boatparts.no ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget

6.Betaling
Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom E-Faktura, bank, PayPal, VIPS, Visa, faktura, delbetaling eller kredittkort.

Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Hvis reservasjon ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. Du vil motta informasjon om slik eventuell kansellering. Kortet blir belastet – samme dag forsendelse er foretatt.
 
Uavhentede pakker vil bli belastet et gebyr på kr 250.-, for å dekke våre utlegg til håndtering og frakt. Angreretten utløses ikke, av at pakken ikke hentes ut.

Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Dette gjelder bare kunder over 18 år.

Ved delleveranser belastes kun delleveransen. Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar med Forsinkelsesrenteloven (lov om renter ved forsinket betaling med mer ) Rentesatsen fastsettes av Finansdepartementet to ganger årlig.”

7. Levering og forsinkelse
Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen/Kopi av faktura. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Vi forbeholder oss retten til å avvike og eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

8. Undersøkelse av produktene
Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen/Kopi av fakturaen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.
 
 9. Reklamasjon - Forbrukerkjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002
Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok tingen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

Melding om feil og mangler ved produktene skal overbringes oss skriftlig på mail [email protected]

Bekreftelse på mottak av reklamasjonshenvendelsen vil komme på mail til den mailadressen som kunden har registrert på sin kundekonto. I bekreftelsen vil det også bli informert om det kreves spesielle vilkår / håndtering fra kjøper side ifm. Retur av gjenstanden.

Dersom det foreligger en mangel ved gjenstanden og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende mangelsbeføyelser:

 • Holde kjøpesummen tilbake
 • Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
 • Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetning at varen er i samme stand, mengde og har orginalembalasje)
 • Kreve erstatning

Hvis selgerens retting eller omlevering vil medføre at forbrukeren i mer enn en uke blir avskåret fra å bruke gjenstanden ( vi tolker dette fra gjenstanden er kvittert inn av boatparts.no ) har forbrukeren under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Som hovedregel har selgeren ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel.

Dersom det ikke foreligger en mangel, kan selgeren bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av tingen, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader.
Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med boatparts.no, betaler ikke boatparts.no disse utgiftene.

10. Garanti
Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen følger produsentenes garantier eller to år etter at du overtok varen, eller fem år dersom varen er ment å vare vesentlig mer enn to år. Se for øvrig pkt. 9.
Garanti gjelder for varer solgt i Norge.
 
11. 30 dagers åpent kjøp, gjelder kun varer som er handlet på vår webshop, og for kunder i Norge

Hos oss får du pengene tilbake hvis du angrer kjøpet. 

 • Varene må være ubrukte, i original forpakning
 • Gjelder også salgsvarer! 
 • Porto dekkes ikke

 

11a. Angrerett 
A
ngrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt).
 
Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder.
 
For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i samme mengde, stand og i orginalembalasje som da du mottok produktet. Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Vi har risikoen for transporten tilbake til oss.
 
Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss.
 
Produktet sendes tilbake til oss sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.
 
Kunden har rett til å bruke angreretten på en del brukte varer mot en verdireduksjon. Angreretten gjelder ikke for pakningsett, impellere, ellerservice  produkter som man ser er benyttet, forsøkt benyttet, prøvd eller når forseglingen på produktet er brutt. Ved kjøp av produkter i elektronisk format (lyd- eller bildeopptak, datamaskinprogram, wordfiler, pdf-filer og lignende) faller retten til å angre bestillingen bort i det du har mottatt den elektroniske forsendelsen med filen på din server.
 
Angreretten gjelder heller ikke for tidsbestemte ytelser, som kinobilletter, eller for varer som forringes raskt, som for eksempel blomster.
 
Angreretten gjelder kun på salg i Norge
Ønsker man å gjøre angreretten gjeldene, eller har spørsmål om angrerett. Kan man ta kontakt på:
Telefon: 63 83 60 00
Post: Botparts.no P.B 74 2025 Fjerdingby
 
 
11B. Tilbakebetaling
Ved forhandsbetalt beløp hvor kunden hever kjøpet eller grunnet forsinket levering og reklamasjon. Gjøres tilbakebetalingen innen 14 arbeidsdager.
 
12. Personopplysninger
Våre kunder er opptatt av at boatparts.no håndterer personopplysninger på en betryggende måte. Under får du en nærmere beskrivelse av hvordan vi håndterer disse opplysningene.

Når du handler hos oss, oppbevarer vi blant annet navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Dette er informasjon vi trenger for å levere varene til deg via transportøren du velger, samt kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen. Vi er dessuten pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering, slik at denne historikken ikke kan slettes. Vi oppbevarer av sikkerhetshensyn også ip-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen. Denne informasjonen er også tilgjengelig på kontosidene.
 
Kortnummer oppbevares ikke av boatparts.no utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering.
 
Vi samler også inn og oppbevarer loggdata som hvilke kategorier og produkter man kikker eller søker på, for å kunne lære hva våre kunder er opptatt av, samt forbedre produktutvalg og tilbud. Denne informasjonen benyttes også for å kunne gjøre det mulig å vise deg relaterte produkter, eller sende deg relaterte tilbud (dersom du eksplisitt har bedt om dette). Informasjonen benyttes også for å produsere trafikkstatistikker for bl.a. kapasitetsplanlegging.
 
Vi tilbyr en rekke e-postlister for å motta ulike typer informasjon og tilbud. Det er frivillig å motta dette, og man må eksplisitt melde seg inn i forbindelse med registrering eller på kontosidene. Det er også enkelt å melde seg ut fra e-postlistene fra kontosiden.

Kunder som har handlet i løpet av de siste to år kan bli tilsendt informasjon i posten når dette utgis.

boatparts.no selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart.
 
Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss på [email protected]
 
13. Salgspant
"Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet."

15.   Kundens plikter
Den som er registrert som kunde hos www.boatparts.no, er ansvarlig for betaling av de ytelser boatparts.no eller
boatparts.no sine samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens
tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra 
boatparts.no side.
 
16.   Ekstraordinære forhold

boatparts.no er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler ved leveransen. Dette gjelder likevel ikke hvis boatparts.no godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor boatparts.no sin kontroll, eller som boatparts.no ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

boatparts.no er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra boatparts.no side. 

Ansvarsretten skal ikke under noen omstendighet overstige 50 % av kjøpesum.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

17.   Endring i vilkårene
 
boatparts.no forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

18.   Force majeur

Er boatparts.no forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er boatparts.no fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

19.   Tvister og lovvalg
 
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet. Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Oslo tingsrett som verneting.
 
20.   Copyright

Alt innhold på disse nettsidene er eid av Boatparts.no AS eller en underleverandør av nevntes eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Boatparts.no AS.

© 2023 BoatParts.no. All Rights Reserved. Vi tar forbehold om feil på priser og beholdning. Bilder kan være Illustrasjonsbilder